Welkom op de website van Mahbere Kristian Kerk. Mahbere Kristian Kerk Rotterdam werd op oktober 1987 opgericht. Het begon als een klein huisgezin kerk wat later uit groeide tot een ethiopsche gemeemschap kerk. De kerk werd in samenwerking met andere Ethiopische Evangelische Kerken in Nederland.

Onze kerk heeft de volgende doelstelling

  1. De Heer onze God gezamenlijk te vereren.
  2. Het Evangelie te verspreiden.
  3. Gelovigen op te bouwen.
  4. Naast het beoefenen van de protestant- christelijke godsdienst in Nederland, onder andere ten behoeve van Ethiopiërs en Eritrëers, het verrichten van zendingswerk en maatschappelijke hulpverlening en voorts al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.
  5. Het bevorderen van christelijke normen in de maatschappij.